Чыгармачылык

Биздин ой-максатыбызга ылайык келген бардык көркөм чыгармалар, чебер колдордун адамзатка сунган өл- бөс тартуулары. Убакытты көрсөтүп туруучу саат, көзүбүздүн курчу кеткенде көрүүгө жардам берген көз айнек, алысты жакындаткан телефон, дүйнөнүн төрт бурчунан үндөрдү жана сүрөттөрдү чагылдырып берген радиотелевизор, бизди бир жерден башка бир жерге ташыган поезд, автобус, учак жана космостук кемелер сыяктуу адам баласына ыңгайлуулук тартуулаган буюмдардын баары өнөрлүү адамдардын колунан чыккан.

Чыныгы илим өнөр жана чыгармачылык аркылуу өзүн көрсөтөт. Өнөр жана чыгармачылык жаатында эч кандай эмгеги болбогон адамды көптү билет деп айтууга болбойт. Өнөр жана чыгармачылык жан дүйнөнү жана сезимдерди өстүрүүнүн эң негизги жолдорунан болуп саналат.

Back to top button