Сулуулук жана Мода

Сулуулук категориясы мисалы: адамдын ички рухий Сулуугунун, тышкы көрүнүшүн баалоодо, искусство чеберчилигинин мазмунун, формасын баалоодо колдонулат.

Back to top button