Мекеним Кыргызстан

Менин ыйык Мекеним Кыргызстан. Менин Мекеним — асман тиреген тоолордун, шаркырап аккан суулардын, бийик мөңгүлөрдүн, көз жоосун алган жайыттардын, токойлордун, тунук жана кооз көлдөрдүн жери. Мына ушундай жерде сыйчыл, токтоо жана эмгекти сүйгөн карапайым адамдар жашайт.
Кыргыздар өзүнүн бай тарыхы, кооз жаратылышы, улуттук кийимдери, каада-салты, музыкалык аспаптары, жада калса ичимдиги менен башка өлкөлөрдөн айырмаланат. Кыргызстанда канчалаган ойчул, талант ээлери, тайманбас баатырлар, кайраттуу энелер жашап өткөн.
Ушундай бейиштегидей жерибизде дүйнө жүзүнө белгилүү адамдар эмгектенип, өмүр сүрүшөт. Мен Кыргызстанда төрөлгөнүм үчүн сыймыктанам! Күн сайын эмес, саат сайын өлкөбүздүн гүлдөшүн, экономикабыз өнүгүшүн каалайм.

Мекендештер, Кыргызстанды сүйөлү жана даңазалайлы!

Back to top button